De logische schakel tussen u en de overheid
Bel ons: 0521-345818
Bouwen en Gebruiken

Het bouwen en gebruiken van bouwwerken is aan regels verbonden. Vaak hebt u een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig, maar niet altijd. Het bouwen zonder, of in afwijking van een vergunning kan grote consequenties hebben. Holtjer&Klaren Juridisch advies kan u adviseren over en begeleiden bij de te doorlopen procedure.

Verder...
Handhaving

De overheid, vaak de gemeente, kan handhavend tegen u optreden. De (financiële) consequenties kunnen groot zijn. Maar het kan ook zijn dat u de overheid wilt verzoeken handhavend op te treden tegen bouwen of gebruik waarvan u hinder ondervindt. Holtjer&Klaren Juridisch advies kan u adviseren over en begeleiden bij de te doorlopen procedure.

Verder...
Bezwaar en Beroep

Tegen de meeste besluiten van de overheid kunt u eerst bezwaar en later beroep bij de rechtbank indienen. De gemeente, als verwerende partij, beschikt over alle benodigde informatie en kennis. Voor u is dit vaak een stuk moeilijker. Holtjer&Klaren Juridisch advies kan u adviseren over en begeleiden bij de te doorlopen procedure.

Verder...
WOZ-bezwaar

De WOZ-waarde geldt als grondslag voor veel belastingheffingen. De taxatie geschiedt door vergelijking met andere woningen die representatief moeten zijn voor de uwe. Er kunnen echter omstandigheden zijn waardoor deze vergelijking niet op gaat en uw woning te hoog wordt getaxeerd, met alle financiële gevolgen van dien.

Verder...